Sevmek Güzeldir...

Yoğun Bakım Ünitesi


HİZMETLERİMİZ

Yoğun Bakım Ünitemizde oksijen, nem ve ısı seviyeleri ayarlanabilen iki adet yoğun bakım kabini, kalp atım hızı, EKG, solunum sayısı, kan basıncı ve vücut ısısı gibi hayati belirtileri sürekli kontrol altında tutabilmemize yarayan hasta başı monitörü ve gerekli durumlarda kabin içlerinde özel ilaçlarla nebulizasyon (ilaçları minik partiküller haline getirerek soğuk buharla solunum yoluna iletme) yapmamıza olanak veren iki adet nebulizatör bulunmaktadır.


Kliniğimizde ameliyat sonrası anesteziden uyanan hastalarımız, kritik ve özel bakım gerektiren durumlarda olan hastalarımız, solunum yolu rahatsızlıkları olan ve oksijen ve/veya nebulizasyonla özel ilaç alması gereken hastalarımızın yanı sıra, yeni doğan yavru bakımında optimum ortam sağlamakta küvöz amacıyla minik hastalarımız için bu kabinleri kullanmaktayız.