Sevmek Güzeldir...

Biyokimya Analizi


HİZMETLERİMİZ

Ünitemizde biyokimyasal testler için IDEXX Vet Test 8008 cihazı kullanılmaktadır. Kan serumu ya da plazma ile çalışan bu cihaz ile kısa sürede güvenilir sonuçlar elde edilmektedir.

Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir. Bu sonuçlara göre gerekli görülen tedavi kliniğimizde yapılmaktadır.

26 Parametre

ALB CHOL LDH TRIG ALKP CK LIPA UCREA† ALT CREA Mg UPC*† AMYL
GGT NH3 UPRO† AST GLOB* PHOS URIC BUN GLU TBIL Ca LAC TP

· *Hesaplanmış
†Urine P:C Ratio için mevcut

Hazır Paneller:

Diagnostik Sağlık Profili

Pankreas sağlığını izlemek ve karaciğer hastalıklarının bazı türlerini ayırt etmek istediğiniz hastalarınızın minimum veri tabanını oluşturmak için bu profili kullanın.ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca, CREA, GGT, GLU, LIPA, TBIL, TP, GLOB

Genel Sağlık Profili

Yaşlı ve hasta hayvanlara yaptığınız sağlık taramaları ayrıca hasta hayvanların değerlendirilmesi için bu profili kullanınız.ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca, CHOL, CREA, GLOB, GLU, PHOS, TBIL, TP

Preanesezik Panel

Bu kullanışlı 6 parametrelik panel ile hastanıza uygulayacağınız anestezi güvenilirliğini test ediniz. ALKP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP

NSAID Takip Paneli

Five targeted tests recommended for monitoring patients receiving NSAID therapy.ALKP, ALT, AST, BUN, CREA

At Sağlık Profili

Bu paket içerisinde at için ihtiyaç duyacağınız bütün testler mevcuttur.

Kanatlı Sağlık Profili

Kuş türleri için geniş yelpazede hazırlanmış bu profilde tüm profili veya yalnızca ihtiyacınız olan tek slaytları kullanabilirsiniz. ALB, AST, Ca, GLOB, GLU, TP, URIC

Urine P:C Ratio

Hastanız azotemik hale gelmeden proteinüriyi saptayıp rakamsal olarak değerlendirip böbrek hastalıklarının erken tanısını koyunuz. (Urine P:C Ratio Hazırlama Kiti ile kullanılmalıdır.) UCRE, UPRO

Kalite Kontrol Paneli

Kapsamlı bir kalite kontrol prosedürü için 4 aylık ihtiyacınızı karşılar.